Archiwum kategorii: Kresy Wschodnie

Nowa pozycja z serii Ludobójstwo.

Siódma część zapisu konferencji na temat zbrodni Ludobójstwa dokonanej przez OUN-UPA na narodach dawnych województw IIRP w imię doktryny Doncowa – „czysta ziemia”, a więc bez żadnych innych narodowości poza ukraińską na ziemiach, które nacjonaliści ukraińscy uważali i uważają za tylko ukraińskie.
Przy okazji w myśl tej doktryny uznano za wrogów również i Ukraińców, którzy sprzeciwiali się tej ideologii – mordowano również i ich. Szacuje się te ukraińskie ofiary na około 80 tysięcy.
Tym bardziej dziwne jest tak spolegliwe uznawanie OUN-UPA za bohaterów, rzeźników swojego narodu…
Kuriozum?

ludobojstwo 7
Czytaj dalej

List od księdza Tadeusza: Pytania Kresowian.

Kolejny ważny list otwarty:

Pytania kresowian do komitetów wyborczych

Organizatorzy akcji zachęcają Czytelników i Internautów do rozpowszechnienia owych pytań poprzez strony internetowe i portale społecznościowe.

Przy okazji, mało znana, ale bardzo ciekawa historia o Polonii w Nowym Yorku
Longin Tolczyk Dobroczyńca Polonii w Nowym Jorku


W poprzednich wyborach również inicjowaliśmy sprawę pytań do kandydatów: Walka Kresowian o Prawdę o Ludobójstwie

My jeszcze Polacy – uratujcie nas!

Z maila….
Jakże mi bliska sprawa pomoc naszym – Polakom na Kresach, w byłych województwach II RP:

„My – jeszcze Polacy z Ukrainy zwracamy się wielkim głosem do wszystkich rodaków w kraju i w świecie o ratunek dla nas i naszych dzieci! Uratujcie nas od wynarodowienia!

Rozwijajcie i wspomagajcie szlachetne cele w swoim środowisku, aby niesiona pomoc obejmowała szerokie kręgi społeczne, zarówno poprzez liczbę ofiarodawców, jak i adresatów otrzymujących odpowiednie narzędzia pracy oświatowej, kulturalnej i religijnej. Wasze, nawet najdrobniejsze, ofiary wesprą proces odrodzenia polskości na Ukrainie i pozwolą zachować na tych obszarach dorobek kultury polskiej. Żytomierski ordynariusz podaje jako przykład dobrej pracy i pomocy Fundację Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Goniewicza, dzięki której przynajmniej część polskich dzieci uczy się języka polskiego i zyskuje wiedzę o kraju swoich przodków.

(…)

Paczki i listy należy adresować:

X. Jerzy Skwierczyński

13-012 Bykówka, ul. Czapajewa 6, Romanowski rej. Żytomierski obw. UKRAINA

katolickapolonia.com; ilustr. herb Wołynia, ruszowianin.bloog.pl

Nie znamy daty publikacji tego listu, więc tym bardziej trzeba się spieszyć.”

My jeszcze Polacy ….

Nie można otaczać pamięcią bohaterskich Ukraińców ratujących Polaków.

To sygnał wprost, że Ukraina oddala się od standardów etyczno-moralnych starego Kontynentu:
Ukraińska Ambasada nie przyjęła zaproszenia na uroczystości upamiętniające Ukraińców, którzy pomagali Polakom na Wołyniu przed bandami UPA. Obchody odbyły się bez udziału przedstawicieli strony ukraińskiej.

Cytat ze strony: Ukraińcy nie chcą uczcić Sprawiedliwych

Ponadto policzek w twarz, jaki Poroszenko wymierzył Polsce na Westerplatte: Poroszenko ze znakami czarno-czerwonymi

Widziałem fotografię Poroszenki zaraz po powrocie z Westerplatte gdzie stali obok niego „weterani” tej zbrodniczej organizacji [UPA] z wpiętymi takimi samymi butonami, z uśmiechem na ustach…

To po prostu prowokacja. My niestety nie wykonujemy żadnych „ruchów” oficjalnych.
Jak to wyjaśnić rodzinom ofiar Wołynia?

To co prawda fotografia wcześniejsza, nie ze spotkania zaraz po przyjeździe, z Westerplatte, tylko po podpisaniu…: Poroszenko podpisał ustawę uznającą prawny status bojowników o wolność, w tym członków UPA , widać jednak bez dwóch zdań kto nosi owe buttony.

Ponoć na portalu polsko-ukraińskim PolUkr.net, pisze się, że to nowy symbol: mak pamięci. Ciekawe jak długo wybierano rodzaj kwiatu, którego kolorystyka byłaby bieżna do kolorystyki UPA…


Linki w innych miejscach poruszające skandal z buttonem:

Miałkie i wzorowane na komunistycznym, PRL-owskim systemie przekazywania informacji oficjalnych polegającym na wymienieniu obecnych dygnitarzy: Obchody końca wojny w Gdańsku

Wołanie z Wołynia numer 123 – Kwiecień.

Świąteczny numer z ważnym materiałem Piotra Solarskiego.
Dzięki Piotrowi: Spotkanie w Jarocinie. Echa Wołynia. Długo by opowiadać, jak się poznaliśmy (pierwsze spotkanie 2013 rok na spotkaniu z Ewą Siemaszko w Poznaniu) i co udało się już razem dokonać. Mam nadzieję, że upamiętnimy te niewinne istnienia, które do tej pory nie otrzymały należnego im szacunku i uhonorowania.
Polecam jego materiał;
…a jednocześnie życzę wszystkim Dobrego przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego.
Doskonałą ilustracją moich życzeń jest okładka „Wołania z Wołynia”.
wolanie
Czytaj dalej

Kłamstwo Wołyńskie widzane innymi oczyma – link.

I znów sobie poczytałem:
(fragmenty)

„…”Niestety, coraz bardziej jestem przekonany, że żyjemy w społeczeństwie chłopów pańszczyźnianych, zniewolonym, zindoktrynowanym. Społeczeństwie, które zostanie zniszczone przez system w ciągu najbliższych kilkunastu lat” To słowa kandydata na Prezydenta Polski Pawła Kukiza. Czy są słuszne?…
[…]
Naród polski – naród z ponad 1000 letnią tradycją – przegrywa właśnie w walce z bankierami oraz sklepami dyskontowymi. Czytaj dalej