Handel rzeczami umarłych na Ukrainie – z FB.

Cytat:
Na rynkach „wolnej” majdanutej Ukrainy sprzedają ubrania z zabitych ludzi z Doniecka, Donbassa, Ługańska… Nawet ze śladami krwi, z papierosami, dokumentami, zapalniczkami byłych właścicieli…. […]