Pier Giorgio Frassati…

Życie bez Wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez podtrzymywania Prawdy w nieustannej walce, to nie życie, lecz wegetacja
(z listu do Przyjaciela 27.02.1925)