Jak to jest z nieważnymi głosami wyborców – głos z FB.

Ważny wpis na tablicy mojej znajomej Anny Streżyńskiej:

„Konieczność zmian w kodeksie wyborczym. Dziś nie tylko Prezydent spotkał się z Leszkiem Millerem w sprawie ?demokratycznych? zmian w kodeksie wyborczym, ale i pojawiła się informacja (wprawdzie podana przez Fakt, ulubioną gazetę polityków) o usunięciu z kodeksu wyborczego na etapie prac senackich obowiązku rozliczania głosów nieważnych ze względu na przyczynę nieważności. Szkoda ponieważ ten obowiązek dawałby bardzo ważne informacje a jednocześnie uchylałby podejrzenia o fałszerstwa.
Na FB podjęto wiele tematów związanych z tegorocznymi wyborami samorządowymi.

Jednym z nich jest sposób wyłaniania Państwowej Komisji Wyborczej. W czasach gdy nawet Prezes UKE powoływany jest przez Sejm i jest kadencyjny, a skład Trybunału Konstytucyjnego jest nawet powoływany przez Sejm większością kwalifikowaną i także jest kadencyjny, nie powinno nic stać na przeszkodzie, żeby taki system powoływania wprowadzić w stosunku do składu Państwowej Komisji Wyborczej. Można tego dokonać przez nowelizację Kodeksu wyborczego.”