Nie dajmy się sprowokować do wojny…

Niejako podpuścić. Taki ton przybiera większość mediów:

A tymczasem:

Wojna jest:
Wojna jest niemoralna

Należy być gotowym do obrony swojego domu, jednak należy dystansować się od wszelkiego „podpuszczenia” do jakichkolwiek konfliktów, nienawiści w stosunku do kogokolwiek.