Rekolekcyjny czas.

Miłość do drugiego człowieka, ponad wszystko. Niełatwe zadanie.
To jednak nasza misja.

Wystarczy sobie wyobrazić – będąc ponad wszystkim co tu na ziemi, ludzkie i marne:
Kochaj drugiego tak, aby nie kłócić się o przesoloną zupę, aby nie kłócić się o zajechaną drogę… itp, itd. Postępuj tak jak pokazał Jezus.
Umiłował swoich oprawców.
Przez wieki wielu próbowało iść w jego ślady. Jednym się udawało bardziej innym mniej.
Problemem jednak są ci którzy nie próbowali.
W ogóle nie myśleli o takich próbach. Lub myśleli bardzo krótko, albo też nie było im dane dowiedzieć się o takiej możliwości.


Początek dni rozmyślań…