Wymagajmy od siebie – nawzajem.

Szczególnie w miłości: „Twoja miłość bez wymagań ?pomniejsza mnie. Twoje wymagania pozbawione miłości zniechęcają mnie. Twoja miłość wymagająca przyczynia się do mojego wzrostu”.
Próbujemy?